Nhạc Nhật -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 2nd Childhood
Kojoe
2:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
14
15/10/2018 12:17
2 Sacrifice (Part II)
Kojoe
0:33
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
8
15/10/2018 12:17
3 Hey Sky
Kojoe
2:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
6
15/10/2018 12:16
4 Certified Child
Kojoe
2:16
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
11
15/10/2018 12:16
5 Church
Kojoe
5:01
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
4
15/10/2018 12:16
6 OH S**T
Kojoe
2:19
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
10
15/10/2018 12:16
7 Warnin'
Kojoe; Senninsho; Rudebwoy Face
3:58
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
8
15/10/2018 12:16
8 6-Byou Rule
Kojoe; 5lack
3:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
8
15/10/2018 12:16
9 Don't Be Mad
Kojoe
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
13
15/10/2018 12:15
10 Back In Da Day
Kojoe
3:07
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
8
15/10/2018 12:15
11 24
Kojoe
2:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
9
15/10/2018 12:15
12 Whateva
Kojoe
3:29
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
12
15/10/2018 12:15
13 Sacrifice (Part I)
Kojoe
2:03
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
6
15/10/2018 12:15
14 Inori
Kojoe
1:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: 2nd Childhood (2018)
7
15/10/2018 12:14
15 World's End
lyrical school
3:49
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
27
12/10/2018 07:50
16 Hey!Adamski!
lyrical school
3:46
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
24
12/10/2018 07:50
17 Dance With You
lyrical school
4:06
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
37
12/10/2018 07:50
18 Play It Cool
lyrical school
3:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
28
12/10/2018 07:50
19 Call Me Tight
lyrical school
3:44
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
26
12/10/2018 07:49
20 Orange
lyrical school
3:36
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
32
12/10/2018 07:49
21 Toconuts Return
lyrical school
4:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
32
12/10/2018 07:49
22 Natsuyasumi No Baby
lyrical school
3:27
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
22
12/10/2018 07:48
23 High5
lyrical school
4:00
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
29
12/10/2018 07:48
24 Kieru Wakusei
lyrical school
4:06
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
27
12/10/2018 07:48
25 Tsuretetteyo
lyrical school
3:43
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: World's End (2018)
30
12/10/2018 07:48
26 Sunrise (re-build)
Boku no Lyric no Boyomi
3:59
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
691
02/10/2018 15:53
27 Pierrot
Boku no Lyric no Boyomi
3:55
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
668
02/10/2018 15:53
28 Venus
Boku no Lyric no Boyomi
3:34
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
628
02/10/2018 15:53
29 Sub/Objective
Boku no Lyric no Boyomi
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
697
02/10/2018 15:53
30 CITI
Boku no Lyric no Boyomi
3:25
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
658
02/10/2018 15:53
31 Collapse
Boku no Lyric no Boyomi
4:39
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
719
02/10/2018 15:53
32 A prisoner in the glasses
Boku no Lyric no Boyomi
3:31
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
733
02/10/2018 15:53
33 PATCHWORK
Boku no Lyric no Boyomi
4:38
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
759
02/10/2018 15:53
34 Black Bird
Boku no Lyric no Boyomi
3:45
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: hollow world (2015)
817
02/10/2018 15:50
35 YMIL
Elle Teresa
3:07
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
21
15/08/2018 09:31
36 Kawaii Doll
Elle Teresa; RHYME
3:24
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
29
15/08/2018 09:30
37 Purin
Elle Teresa
1:53
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
24
15/08/2018 09:30
38 Astroberry Shake
Elle Teresa; Yuskey Carter
3:05
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
22
15/08/2018 09:30
39 Zombitch
Elle Teresa; Bali Baby
2:56
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
56
15/08/2018 09:30
40 My Shoes
Elle Teresa
2:42
Lossless
Nhạc Nhật -> Rap, hiphop
Album: KAWAII BUBBLY LOVELY (2018)
27
15/08/2018 09:30